Crisis in de bouwsector: Op zoek naar herstel en oplossingen

17 mei 2023

De bouwsector wordt geconfronteerd met uitdagingen zoals vraaguitval, hoge rente, stikstofproblemen en schaarste aan materialen. Minister De Jonge erkent de toenemende scheuren in zijn ambitieuze bouwproject van 90.000 nieuwe woningen per jaar. Karin Laglas, commissaris bij TBI Holding, toont medeleven met mensen met een beperkt budget die dromen van een eigen woning. Als ervaren bouwprofessional herinnert Laglas zich de problemen waarmee starters in 2012 te maken hadden en haar betrokkenheid bij het toen opgerichte bouwteam dat een toekomstige crisis wilde voorkomen. De impact van externe factoren, zoals de gestegen rente, heeft echter invloed gehad op de bouwsector.

Uitdagingen en optimisme

Hoewel de bouwsector momenteel wordt geconfronteerd met stikstofproblemen, materiaalschaarste en personeelstekorten, is het belangrijk te onthouden dat crises in het verleden zijn overwonnen. Laglas benadrukt dat het bouwvolume na 2012 juist explosief is gestegen, ondanks de eerdere twijfels.

Minister De Jonge’s ambitieBeperkte leegstand kantoorpanden verwacht als gevolg van de coronacrisis

Met de ambitie om de komende jaren 900.000 huizen te bouwen, is het duidelijk dat er snelheid nodig is. Echter, momenteel loopt alles vast. Laglas erkent de onhoudbare situatie waarin prijzen niet overeenkomen met kosten en de grondwaarde een cruciale rol speelt.

Noodzaak van samenwerking en actie

Om uit de crisis te komen, moeten ontwikkelaars bereid zijn om marges in te leveren. Daarnaast is het essentieel om nieuwe projecten in evenwicht te brengen wat betreft kosten en opbrengsten. Overheidssteun is nodig om procedures te stroomlijnen en herontwikkeling te bevorderen.

Het belang van een nieuw Bouwteam

Met de mogelijkheid van een nieuw Bouwteam onderstreept Laglas het belang van reflectie en de waardevolle inzichten die voortkwamen uit het vorige Bouwteam. Ze benadrukt haar bereidheid om opnieuw bij te dragen aan het vinden van oplossingen.

Hoewel crises niet nieuw zijn in de bouwsector, biedt samenwerking tussen de overheid, de bouwsector en andere belanghebbenden mogelijkheden voor herstel. Door actie te ondernemen om de woningnood aan te pakken en betaalbare woningen toegankelijk te maken, kunnen we deze crisis overwinnen en een duurzame toekomst in de bouwsector opbouwen.

Bron: Cobouw