Creatieve oplossingen tegen het woningtekort in Nederland

2 maart 2022

Het woningtekort in Nederland bedraagt in 2025 zo’n 425.000 woningen, zo becijferen deskundigen. Daarom pleiten drie vooraanstaande economen in het blad ESB ervoor om het makkelijker te maken om een deel van een woning onder te verhuren of de regels voor samenwonen zonder dat er sprake is van een relatie te verruimen. Nu hebben veel gemeenten strenge regels die het lastig of zelfs onmogelijk maken om een onderhuurder te nemen of een woning te delen. Hierdoor blijft veel ruimte onbenut en dat is zonde, aangezien zoveel mensen op zoek zijn naar woonruimte.

Belemmeringen voor uitkeringsgerechtigden

Een gezin in de bijstand wordt fors gekort op de uitkering zodra een inwonend kind 21 jaar wordt. Als dit kind nog studeert en dus geen eigen inkomsten heeft, hooguit via een bijbaantje, zal zoon of dochter graag het huis uit willen om ervoor te zorgen dat de uitkering van de ouders niet in gevaar komt. Financieel bijdragen is vaak niet mogelijk als er nog geen reguliere baan is. Datzelfde probleem speelt bij AOW-gerechtigden. Zij worden bijna 800 euro gekort op hun uitkering als er sprake is van woningdelen. Als deze belemmeringen worden opgeheven of op zijn minst anders geïnterpreteerd kunnen wellicht meer woningzoekenden een plek vinden, al is het maar tijdelijk. Volgens de deskundigen bieden bouwplannen geen oplossing op de korte termijn. Een huis staat er pas gemiddeld tien jaar nadat de eerste plannen zijn gepresenteerd.

Creatieve oplossingen tegen het woningtekort in Nederland

Onderverhuur wordt belemmerd

Als je een huurhuis hebt dan is het niet zomaar mogelijk om een onderhuurder in huis te nemen. De verhuurder heeft doorgaans in het huurcontract staan dat dat niet is toegestaan. Als het om een koophuis gaat dan mag onderhuur alleen na toestemming van de hypotheekverstrekker. Huuropbrengsten zijn tot iets meer dan 5700 euro per jaar onbelast, alles wat je meer aan huur ontvangt wordt belast in box 1. Hierdoor blijven veel ouderen in hun inmiddels zeer ruime woning zitten zonder dat ze een huurder in huis nemen. Nu is het natuurlijk zo dat een deel van hen het niet ziet zitten om onder te verhuren. Hier speelt dus vaak het punt van wel willen verhuizen maar geen geschikte en betaalbare andere woning kunnen vinden.

Bron: Het Financieele Dagblad