Corporaties gaan gas geven

5 mei 2017

Bron: Aedes

Woningcorporaties gaan de woningbouw flink opvoeren volgens de Woonagenda 2017-2021. 34.000 woningen erbij per jaar. Dat is meer dan twee keer zoveel als in 2015, het dieptepunt. Gemiddeld wordt er per nieuwe huurwoning € 146.500 geïnvesteerd.
Zo krijgt oud-minister Blok toch zijn zin. Hij noemde de corporaties gierig en dreigde met boetes als zij niet méér huizen zouden bouwen, om de wachtlijsten te verkleinen.

De opgave ligt alleen niet alleen bij woningcorporaties, ook gemeentes moeten voldoende bouwlocaties beschikbaar stellen. Corporaties moeten hiervoor concurreren met ontwikkelaars die koopwoningen bouwen en beleggers die hun huurwoningenaanbod in het middensegment willen vergoten.
Ook duurzaamheid staat op de Woonagenda: Corporaties gaan de komende jaren flink investeren: in 2050 moeten álle woningen energieneutraal zijn. In 2021 moeten de corporaties gemiddeld uitkomen op energielabel B.

Projectontwikkeling gaat om het maken van keuzes, het creëren van kansen en om het toepassen van nieuwe inzichten tijdens steeds veranderende marktomstandigheden en wet- en regelgeving. Het beheersen van bijbehorende risico’s en een juiste samenwerking tussen verschillende actoren mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Schrijf tijdens deze opleiding onder begeleiding van professionals een business case die u direct in de praktijk kunt gebruiken om integrale vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren.

In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Morgen slimmer en beter zijn biedt kansen: u kunt de concurrentie de loef afsteken. Krijg inzicht in de laatste ontwikkelingen van de vele facetten van vastgoedontwikkeling. Laat u tijdens deze opleiding informeren over de nieuwste trends, C2C als ontwerpvisie en duurzaamheid als uitdaging zodat u de huisvestingskosten omlaag kunt brengen zonder verlies aan huisvestingskwaliteit.

De Vastgoed Business School werkt met groepen van 10 tot 15 deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng.