Bouwbedrijf Heijmans meldt uitstekend resultaat over 2021

6 maart 2022

Bouwbedrijf Heijmans kan terugkijken op een goed jaar. De jaarcijfers over 2021 laten een goed resultaat zien. De netto winst als ook het bruto bedrijfsresultaat namen toe. De aandeelhouders kunnen een uitkering van € 0,88 per aandeel aan dividend tegemoet zien. Alle onderdelen van het bedrijf, ook de infra tak die eerder zorgen baarde, presteerden goed in 2021 en droegen bij aan het positieve bedrijfsresultaat.

Hoger netto resultaat

Heijmans mag zichzelf een gezond bouwbedrijf noemen. Het resultaat over 2021 was hoger dan dat over 2020. De winst steeg met 50 miljoen euro oftewel een kwart. De orderportefeuille bedraagt 2,1 miljard en is daarmee goed gevuld. Heijmans is al een aantal jaren op de weg terug, nadat 2016 met zeer slechte resultaten werd afgesloten. Er volgde een herstructurering die nu zijn vruchten afwerpt. De dividenduitkering aan aandeelhouders kon al in 2020 worden hervat. In het bijgaande persbericht wijst ceo Tom Hillen er ook op dat het aantal bedrijfsongevallen verder is afgenomen. Heijmans blijft er aan werken om de veiligheid op bouwplaatsen te verbeteren, want het doel is en blijft om in een jaar helemaal geen ongevallen te hoeven melden.

Bouwbedrijf Heijmans meldt uitstekend resultaat over 2021

Overheidsbeleid cruciaal

Voor de toekomst kijkt Heijmans met belangstelling naar de invulling van overheidsmaatregelen als het gaat om het klimaat- en stikstofbeleid en de plannen voor de woningbouw. De jaarcijfers over 2021 kunnen alleen een positief vervolg krijgen als de werkvoorraad ook de komende jaren op peil blijft, aldus Hillen. Het bedrijf verwacht stijgende grondstofprijzen en de groeiende vraag naar geschoold personeel het hoofd te kunnen bieden om de bedrijfsresultaten ook de komende jaren op het gewenste niveau te houden.

Bron: Het Financieele Dagblad