Bouw moet innoveren om te overleven

8 januari 2018

Het lijkt er op dat er betere tijden beginnen voor de bouw in Nederland. Ze kunnen uitkijken naar grotere marges, meer productiviteit en ruimte voor innovatie. Hoewel de Nederlandse bouwbedrijven in 2016 nog magere marges van nauwelijks een procent boekten, zagen we afgelopen jaar al verbetering. Deze verbetering zal in 2018 doorzetten. Het is een mooie tijd om een noodzakelijke schaalsprong te gaan maken.

Bouw krijgt meer macht over prijsstelling

Bouw

De meeste probleemprojecten zijn inmiddels verleden tijd. De markt trekt aan en bouwers nemen klussen nu alleen maar aan tegen een gezonde marge. Als een prijs van de opdrachtgever niet hoog genoeg is kunnen zij het zich tegenwoordig veroorloven om nee te zeggen.

Innoveren om te overleven

Hogere marges zijn ook noodzakelijk omdat de bouw een schaalsprong moet gaan maken. De groei in productiviteit in deze sector blijft al tientallen jaren achter. Door versnippering is de concurrentie moordend. Schaalvoordelen blijven dan onbenut en investeringen blijven geremd.

Terwijl smalle marges er nog voor kunnen zorgen dat het voortbestaan van concerns in gevaar is, wordt er steeds meer van nieuwbouw gevraagd. Nieuwbouw moet energie neutraal, recyclebaar, en circulair zijn en bij voorkeur geen overlast bezorgen voor de stad. De prijs blijft ook een bepalende factor. Bouwers die op lange termijn willen overleven zullen dus moeten gaan investeren in technologie en machines maar vooral in innoveren. Het is zaak om slimmer te zijn dan anderen en zodoende met een relatief lage prijs meer winst te maken.

Voordelen innovatieslag

Het zal de norm worden om in de fabriek te produceren en op de bouwplaats te monteren. Bovendien moeten bouwwerken digitaal ontworpen en voorbereid worden en kan middels dit digitale ontwerp en model het bouwproces tot in de details gevolgd worden.

Bouwers die er in slagen de innovaties toe te passen, kunnen eindelijk de productiviteit vergroten. In fabrieken kan meer werk met minder mensen worden verricht en met garanties en onderhoudscontracten kan een stabielere inkomstenstroom worden aangeboord. Om deze innovatieslag goed in gang te kunnen zetten moeten we hopen dat de gunstige marges lang genoeg aanhouden.

Bron: Het Financieele Dagblad