Boete wegens vertraging wordt toegekend, maar wel gematigd

28 maart 2024

In een hoger beroep bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA) wordt een zaak behandeld betreffende noodmaatregelen voor een nieuwgebouwd distributiecentrum, waarbij een deel van het geschil eerder in augustus 2022 aan bod kwam.

Vaststellingsovereenkomst en noodreparatiesBouwprojecten lopen vertraging op door leveringsproblemen van materialen en door personeelstekorten

Na een kort geding en spoedbodemprocedure sloten de hoofdaannemer en onderaannemer een vaststellingsovereenkomst (VSO) voor spoed- en duurzame reparaties aan het dak. De onderaannemer voerde de noodreparaties uit en stelde een plan op voor blijvend herstel.

Oordeel van de arbiters

Het hoger beroep van de hoofdaannemer leidt niet tot andere conclusies dan in eerste aanleg. De arbiters oordeelden dat de tijdelijke maatregelen van de onderaannemer adequaat waren, ondanks enkele imperfecties.

Matiging van de boete

Hoewel de onderaannemer enkele termijnen uit de VSO niet haalde, matigen de arbiters de boete van €500.000 tot €40.000. Ze baseren dit op de al gedane vergoedingen voor schade, de uitgaven voor noodmaatregelen op verzoek van de hoofdaannemer, en de kosten voor duurzaam herstel.

Verdeling van proceskosten

De proceskosten van het hoger beroep worden gelijk verdeeld gezien de mate van gelijk en ongelijk tussen beide partijen.

Bron: cobouw.nl