Waar blijft de nieuwe generatie woonconcepten?

24 oktober 2023

In de bouwsector heerst momenteel een opeenstapeling van crises. Nieuwe modulaire en prefab woonconcepten lijken een lichtpunt, maar is dit wel de weg naar de toekomst? Monique Donker stelt deze kwestie ter discussie en pleit voor actief zoeken naar een nieuwe generatie woonoplossingen.

De Groot Vroomshoop gaat zich richten op prefab houten woningenInnovatiepijlers voor de stad van morgen

In het kader van het Living LAB 040, een stadsontwikkelingsproject, werkt Donker met vijf innovatiepijlers: welzijn van mens en dier, duurzaamheid, wendbaarheid, aantrekkelijkheid en efficiëntie.

De nadruk op efficiëntie en de impact op menselijke behoeften

De aandacht voor modulaire woonconcepten en prefabproducten lijkt vooral gericht op de innovatiepijler ‘efficiëntie’. Dit resulteert echter in woningontwerpen die vooral logistieke efficiëntie nastreven en minder rekening houden met menselijke factoren. Hierdoor ontstaan woningen met ruimteproblemen en privacykwesties.

Het gevaar van een eenzijdige focus op efficiëntie

Een eenzijdige nadruk op efficiëntie kan leiden tot steden zonder balans en verminderde leefbaarheid. Woningen worden geproduceerd als gestandaardiseerde producten, waarbij menselijke behoeften ondergeschikt worden aan efficiëntie.

Pleidooi voor bredere innovatie

Donker roept op tot een bredere innovatie die alle vijf innovatiepijlers omvat. Ze benadrukt het belang van aandacht voor zachte, minder meetbare waarden naast efficiëntie. Hiermee wil ze bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie woonoplossingen die zorgen voor gelukkige en gezonde leefomgevingen, niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst.

Bron: cobouw.nl