Beleggers haken af op investeringen in middenhuurwoningen

15 maart 2019

In Amsterdam gelden sinds kort strenge regels als het gaat om het bouwen van nieuwe woningen. Op een perceel grond moet 40% van de woningen een sociale huur onder de huurtoeslag grens hebben. Nog eens 40% moet bestaan uit woningen met een huur in het middensegment, dat ligt tussen de 700 en 1000 euro per maand. Slechts 20% mag bestaan uit koopwoningen of woningen met een hoge huur. Daar komt dan nog bij dat de huren niet méér per jaar mogen stijgen dan de gemeente toestaat.

Niet alleen de beleggers haken af, ook de corporaties

Het zijn overigens niet alleen de investeringsmaatschappijen die geen geld meer willen steken in bouwprojecten in Amsterdam omdat ze er te weinig rendement op kunnen behalen. Ook de woningcorporaties haken af. Zij doen dat omdat ze slechts heel beperkt middensegment woningen mogen bouwen. Daarnaast ontbreekt het veel corporaties aan financiële middelen om in nieuwbouw en de aankoop van bouwlocaties te investeren. Op de Noordelijke IJ-oever staat de bouw van zo’n 10.000 nieuwe woningen gepland, maar de bouw is nog niet gestart.

Beleggers haken af op investeringen in middenhuurwoningen

Is er nog toekomst voor het middensegment in Amsterdam?

Om nieuwbouw van met name middensegment woningen te stimuleren moet een aantal maatregelen worden genomen. Ten eerste moet de prijs van de grond omlaag zodat ook corporaties deze kunnen kopen of pachten. Deze woningen moeten dan wel aan de kwaliteitseisen van de doelgroep voldoen. Een andere optie is het middensegment ‘oprekken’ zodat dit ook weer interessant wordt voor investeerders. Als er niets gebeurt is de kans groot dat de woningbouw binnen enkele jaren stagneert en de woningnood in de hoofdstad verder toeneemt.