Asbest verwijderen zonder wit pak en mondkapje, gevaarlijk?

29 april 2019

Als er in een woning asbest moet worden verwijderd verschijnen er steevast mannen in witte pakken met mondkapje en in de woning worden maatregelen genomen alsof er een kernproef moet gaan plaatsvinden. Maar is dit eigenlijk allemaal wel nodig? De angst voor asbestkanker zit diep, maar onderzoek door vooraanstaande instituten zoals TNO en de universiteiten van Utrecht en Nijmegen toont aan dat het allemaal wel meevalt.

Als iemand een gaatje wil boren in een plafond of wand die asbest bevat dan kan dat gewoon zonder verhoogd risico. Zelfs een asbestdak verwijderen kun je gewoon doen zonder dat je je in een astronautenpak hoeft te hullen. Er is alleen risico voor professionele asbestverwijderaars die dit soort klussen dagelijks doen.

Tegengas vanuit de regering tegen conclusies

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken is kritisch over de uitkomsten van het rapport. Zij is van mening dat mensen die met asbest werken goed beschermd moeten worden om de risico’s zo klein mogelijk te maken. Ook emeritus-hoogleraar Nico van Zandbergen is van mening dat de risico’s van asbest worden gebagatelliseerd. Zelfs als je in een huis woont met een dak dat asbest isolatie bevat loop je al risico, is zijn mening, laat staan als je het asbest gaat verwijderen. Hij pleit voor een toetsing van de maatregelen door de Gezondheidsraad. Misschien kunnen sommige maatregelen inderdaad worden versoepeld, aldus Van Zandbergen.

Wat zijn de risico’s van asbest?

Asbest is wel degelijk risicovol, zo blijkt uit onderzoek. Het verhoogt de kans op longaandoeningen zoals asbestose, waar 10% van de lijders uiteindelijk aan overlijdt. Daarnaast is de kans op borstvlies- of buikvlieskanker significant hoger als iemand regelmatig heeft blootgestaan aan asbest. Het inademen van de vezels veroorzaakt hoge gezondheidsrisico’s. In de periode tussen 1969 en 2015 zijn al zo’n 15.000 mensen aan asbestkanker overleden. Dit is een relatief hoog cijfer in vergelijking met andere landen. Tot 2035 zullen er nog zo’n 8.000 mensen aan deze ziekte sterven is de verwachting.

Asbest verwijderen zonder wit pak en mondkapje, kan dat

Scherpe normen voor werken met asbest

Nederland heeft samen met Japan en Zwitserland wereldwijd de scherpste normen voor werken met asbest. Deze normen werden in 2014 nog eens extra aangescherpt op advies van de Gezondheidsraad. Hiermee heeft Nederland de strengste regels voor het werken met asbest ter wereld. Het verwerken van asbest is in Nederland sinds 1993 helemaal verboden. Daarnaast kwamen er strenge regels voor het verwijderen van bestaand asbest. Particulieren mogen slechts zeer beperkt zelf asbest verwijderen. Bij grotere hoeveelheden moet dit door een gespecialiseerd bedrijf worden gedaan. Dit brengt uiteraard hoge kosten met zich mee voor huiseigenaren.

De verwerking van afgevoerd asbest moet anders

Asbest dat vandaag de dag wordt afgevoerd wordt in dubbel plastic verpakt en in diepe putten gestort. Deze worden overdekt met een flinke laag aarde. Dit is natuurlijk geen milieuvriendelijke oplossing, het asbest zal voor eeuwig in de grond blijven zitten want vergaan zal het niet. Verbranden kan niet, want dan komen de vezels juist in de lucht terecht. Er wordt nu naarstig gezocht naar een goede oplossing om het asbest onschadelijk te maken door de vezels “uit te schakelen”. Dit is hard nodig, want door grootschalige saneringen in de toekomst zal er nog heel wat asbest worden aangeleverd bij de verschillende milieustraten en afvalverwerkers.

Bron: NRC Next