Ambitieuze plannen voor hoogbouw vallen niet bij iedereen in goede aarde

11 oktober 2021

De gemeente Den Haag heeft grote plannen om een bijdrage te leveren aan de woningschaarste. Er moeten woontorens komen op locaties tussen de stations Hollands Spoor en Laan van NOI. De huidige bewoners vrezen dat dit ten koste zal gaan van hun woongenot. Ondernemers weten nog niet of ze hun bedrijf wel kunnen voortzetten. In de wijk Bezuidenhout zijn plannen voor 4 torens met appartementen, variërend van 75 tot 125 meter hoog. De huidige bewoners maken zich zorgen over de gevolgen voor hun gezellige buurtje. Bij station Hollands Spoor moeten als het aan de gemeente ligt twee woontorens verrijzen van 150 en 180 meter hoog.

Den Haag gaat de hoogte in

Den Haag wil de komende jaren groeien naar zo’n 600.000 inwoners. Ruimte om uit te breiden is er niet. Den Haag wordt een halt toegeroepen door de zee. Ook aan de andere grenzen zijn geen mogelijkheden, hier grenzen buurgemeenten als Voorhout en Leidschendam al pal aan de stad. Dus moet de stad ‘de hoogte in’. Daarom liggen er nu plannen om tussen de drie treinstations te gaan bouwen. De plannen behelzen zo’n 20.500 woningen, waarmee Den Haag circa 50.000 nieuwe inwoners wil verwelkomen. Daarnaast is er zo’n 500.000 vierkante meter beschikbaar voor kantoorruimte. De gemeente wil ook hierin investeren, ondanks het flink toegenomen thuiswerken. Het gebied dat nu bebouwd gaat worden moet het kloppend hart van de stad worden waar mensen wonen, studeren en werken.

Ambitieuze plannen voor hoogbouw vallen niet bij iedereen in goede aarde

Central Innovation District

Een naam heeft Den Haag ook al voor het te ontwikkelen gebied: Central Innovation District, afgekort CID. De huidige bewoners van de aangrenzende wijken hebben er begrip voor dat er gebouwd wordt. Dat er iets gedaan moet worden aan de woningnood, daar is iedereen het over eens. Maar ze maken zich zorgen over de leefbaarheid van hun wijk. Er zijn zorgen over parkeerproblemen en voldoende scholen. Dat de nieuw te bouwen woningen vlakbij treinstations liggen betekent immers niet dat de bewoners van de woontorens dan ook geen auto’s zullen hebben. Bewoners van woonboten is verteld dat ze naar een andere plek moeten verkassen. Waar hun huis nu ligt moet een fietsbrug komen als onderdeel van snelfietspaden. Dat deze fietspaden nog geen 1% van de huidige autorijders zal doen bewegen voortaan de fiets te pakken, daar wil de gemeente niet op reageren.

Zorgen over de leefbaarheid

Bewoners van de wijken in Den Haag waar straks de woontorens moeten komen, maken zich grote zorgen over de leefbaarheid. Er zijn nu al te weinig voorzieningen. Huisartsen hebben te veel patiënten, er zijn onvoldoende sportvelden. Als er straks tienduizenden bewoners bij komen zonder dat er ook extra voorzieningen komen dan wordt de situatie alleen maar nijpender. Veel indicatoren staan nu al op oranje en neigen naar rood, terwijl groen de gewenste kleur moet zijn. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van informatie die van de gemeente zelf afkomstig is. Daarnaast wordt informatie van onder meer het CBS gebruikt. De wijkraden houden de ontwikkelingen scherp in de gaten. De verantwoordelijke wethouder heeft de gemeenteraad toegezegd dat zij frequent op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen.

Bron: NRC