Almere ziet de stad Utrecht als zijn grote voorbeeld

14 maart 2022

Almere heeft plannen. Grootse plannen. De stad wil de komende tien jaar uitgroeien tot het formaat van Utrecht. Er moet als het aan de gemeente ligt een musicaltheater komen en een universiteit ziet het bestuur ook wel zitten. Almere heeft grote plannen voor het stichten van nieuwe wijken. Daarvoor is er een eigen grondbedrijf, een taak die andere gemeenten juist al jaren geleden hebben afgestoten. De nieuwe wijk Pampus is het volgende grote project, de stad wacht op toestemming van het Rijk om te starten met de bouwplannen.

Almere is nog lang niet ‘af’

Ondanks dat Almere inmiddels al op middelbare leeftijd is, de stad werd in de jaren 70 van de vorige eeuw gesticht, is die nog lang niet ‘af’. Dat vindt ook wethouder Julius Lindenbergh die er opgroeide. Als hij door andere steden loopt dan verbaast hij zich over veel dingen. De ‘oude’ huizen bijvoorbeeld, en het feit dat er vrijwel nergens vrij liggende fietspaden zijn. Maar Lindenbergh realiseert zich dat zijn referentiekader wellicht niet representatief is. De mening van sommige inwoners dat Almere niet gezellig is en geen sfeer heeft beaamt hij niet. Maar wel zijn er zorgen of de stad het voorzieningenniveau op peil kan houden als alle groei ambities worden waargemaakt. Dan gaat het niet alleen om een theater en een universiteit, maar ook om kleinschaliger voorzieningen.

Begroting tot 2050

Een punt van zorg voor Almere is de begroting voor de lange termijn. De stad wil het aantal nieuwbouwwoningen verhogen van 1.000 naar 2.500 per jaar. Dat kost uiteraard geld, ook al maak je gebruik van investeerders. Lindenbergh, voorheen werkzaam bij DNB, is daarom nu al begonnen met de geldstromen inzichtelijk te maken voor de periode tot 2050. 350.000 inwoners, dat is de verwachting voor rond 2050. Die mensen moeten een huis hebben en daarom wil Almere gaan bouwen op Almere Pampus, een 900 hectare groot stuk grond langs het IJmeer. Nu wordt deze grond nog verpacht aan boeren door het Rijk. Of er te zijner tijd woningbouw kan worden gepland is dus nog niet zeker.

Almere ziet de stad Utrecht als zijn grote voorbeeld

Geen geld voor tegenslagen

Volgens wethouder Lindenbergh kan Almere de komende decennia geen enkele financiële tegenslag opvangen vanwege de ambitieuze bouwplannen. En dat er tegenslagen zullen komen is zeker. Voor extra’s is al helemaal geen geld, alles gaat op aan het realiseren van woningbouw en de daarbij behorende infrastructuur. Een grote kostenpost van miljarden euro’s is bijvoorbeeld de rechtstreeks treinverbinding tussen Almere en Amsterdam. Daarvoor is een verbinding door of over het IJmeer nodig. Almere heeft aangegeven de kosten voor deze brug dan wel tunnel niet alleen te kunnen dragen. Als er geen forse financiële bijdrage vanuit het Rijk komt dan worden de bouwplannen voor Almere Pampus niet uitgevoerd, zo heeft het gemeentebestuur inmiddels besloten.

Wensenlijstje voor de inwoners

Er is een duidelijk wensenlijstje van Almere als het gaat om voorzieningen voor de inwoners. Een mooi museum bijvoorbeeld, of poppodia. Die universiteit moet er eigenlijk echt wel komen als de stad naar meer dan 300.000 inwoners groeit. Maar er is ook wel oog voor de realiteit. Almere bestaat nog maar enkele decennia. Andere steden hebben er al honderden jaren op zitten. Dat Almere de lat misschien wat te hoog legt qua culturele en andere ambities wil de wethouder dan ook best beamen. Maar dat neemt niet weg dat we serieus moeten kijken naar de mogelijkheden. Alleen door Almere aantrekkelijk te maken en te houden voor onze inwoners kunnen we er een welvarende stad van maken, aldus Julius Lindenbergh.

Bron: Het Financieele Dagblad