Actieve overheid voor duurzaam energiesysteem

14 november 2017

Eind deze week zal moeten blijken of de gecombineerde ambities van alle landen perspectief bieden op het doel van Parijs: de wereldwijde temperatuurstijging ruim onder de twee graden houden. Een actieve overheid is nodig voor een duurzaam energiesysteem.

Belofte Parijs

Na de belofte die in Parijs is gedaan, is er een drastische transformatie nodig naar een duurzame economie. Zo is er een snelle prijsdaling van duurzame energie en is er wereldwijd een stortvloed van duurzame innovaties en van transitieplannen van bedrijven en overheden. Hoewel dit goed nieuws is, is er nog geen uitzicht op een noodzakelijke jaarlijkse daling van de wereldwijde emissies van ten minste vijf procent. Om dit te halen moet er voor 2020 nog een trendbreuk komen.

Inconsistentie

Al vanaf 1992 is het bekend dat de markt een doorslaggevende factor is om tot een duurzame economie te komen. Een manier om de dynamiek van de markt te benutten is het beprijzen van de uitstoot. Verschillende overheden hebben regulerende energiebelastingen ingevoerd en zo het klimaat een prijs gegeven. In Nederland is het in de praktijk echter nog inconsistent. De kleinste vervuilers betalen de hoogste prijs, terwijl de grootste vervuilers nog vaak vrijstellingen en subsidies krijgen. Deze subsidies zijn veel meer dan de subsidies die voor duurzame energie worden gegeven. Zo worden er miljarden verspilt en raakt de markt ontregeld.

Een van de grootste uitdagingen voor de Nederlandse economie en financiële sector is de overgang naar een duurzaam energiesysteem. De financiële markten missen het vermogen om langetermijngevolgen van klimaatverandering op tijd in te prijzen. De fossiele positie moet beheerst worden afgebouwd om de financiële stabiliteit te bewaken. In 2016 is het niet gelukt om CO2-uitstoot te verlagen. Bij de CO2-intensieve bedrijven was er zelfs sprake van een lichte toename. Een maatregel is om een prijs op fossiele bankactiva te zetten in de vorm van extra kapitaalbeslag. Op deze manier kan het risico van deze activa naar behoren worden gewogen.

Bron: Het Financieele Dagblad