Accountants bereiden zich voor op de controle van CO2-uitstoot en diversiteit

29 juni 2023

De impact van duurzaamheidscontrole

Met de invoering van nieuwe Europese wetgeving moeten accountantskantoren ook een oordeel vellen over de klimaat- en biodiversiteitsprestaties van bedrijven. Deze verandering heeft een aanzienlijke impact op accountantskantoren. De nieuwe regels, bekend als de CSRD-richtlijn, worden vanaf 2024 stapsgewijs van kracht en vereisen dat bedrijven meer informatie verstrekken over hun milieu-, maatschappelijke en bestuursprestaties (ESG) in hun jaarverslagen. Dit omvat onder andere CO2-uitstoot, waterverbruik en de genderverdeling in leidinggevende functies.

Voorbereidingen en veranderingen bij accountantskantoren

De eerste bedrijven die volgens de CSRD-richtlijn moeten rapporteren, zijn beursgenoteerde bedrijven met meer dan 500 werknemers, vanaf boekjaar 2024. De wetgeving wordt een jaar later van kracht voor grote niet-beursgenoteerde bedrijven die aan bepaalde criteria voldoen. Deze nieuwe wetgeving heeft ook gevolgen voor de accountants die de jaarverslagen moeten controleren. Accountantskantoren zoals PwC, Deloitte en KPMG geven aan dat de wetgeving nu al impact heeft op hun organisaties.

Verbeterde vergelijkbaarheid en transparantie

Met de nieuwe richtlijn wordt beoogd de prestaties van bedrijven op het gebied van duurzaamheid duidelijker te maken voor aandeelhouders, werknemers, leveranciers en andere belanghebbenden. Dit zal resulteren in meer transparantie en betere vergelijkbaarheid tussen bedrijven. Accountantskantoren zijn nu bezig met het samenstellen van controleteams die bestaan uit inhoudelijke specialisten, zoals mariene biologen, voedselwetenschappers en mensenrechtenjuristen, naast accountants.

De uitdagingen bij de controle van niet-financiële informatie

Het controleren van niet-financiële informatie brengt verschillende uitdagingen met zich mee voor accountants. Terwijl financiële informatie meestal in geld wordt uitgedrukt en gestandaardiseerd is, is niet-financiële informatie vaak complexer en moeilijker te verifiëren. Bedrijven moeten informatie uit verschillende systemen verzamelen, wat het risico op fouten vergroot. Daarnaast gaat het bij niet-financiële informatie vaak om schattingen, bijvoorbeeld bij het bepalen van de CO2-uitstoot van verkochte auto’s. Het is aan bedrijven om hun keuzes en uitspraken goed te onderbouwen en accountants vragen hen om duidelijkheid te bieden.

Voorbereiding en impact op het accountantsberoep

Accountantskantoren bereiden zich voor op de implementatie van de CSRD-richtlijn en ervaren nu al impact op hun organisaties. Bedrijven hebben veel vragen over het voldoen aan de nieuwe regels. Hoewel grotere beursgenoteerde bedrijven vaak al bezig waren met het verzamelen van informatie, moeten kleinere beursfondsen en niet-beursgenoteerde bedrijven vaak nog bij nul beginnen. Accountantskantoren spelen een belangrijke rol bij het helpen van bedrijven om aan de regels te voldoen.

Transparantie en interpretatie van duurzaamheidsinformatie

De CSRD-richtlijn beoogt meer transparantie en vergelijkbaarheid te bieden tussen bedrijven. Echter, cijfers over verduurzaming zijn niet eenvoudig te berekenen en interpreteren. Het is aan bedrijven om duidelijke uitleg te geven over hoe ze tot bepaalde cijfers zijn gekomen en wat de aannames zijn. Lezers van jaarverslagen moeten verder kijken dan alleen de cijfers en begrijpen wat er precies bedoeld wordt.

Toekomstperspectief en maatschappelijke relevantie

De nieuwe wetgeving creëert een kans voor accountants om hun beroep populairder te maken, vooral onder de jongere generatie die graag een grote impact wil hebben op de maatschappij. Accountants erkennen dat hun beroep nu nog maatschappelijk relevanter wordt. Duurzaamheid moet integraal onderdeel worden van de bedrijfsstrategie en niet slechts een papieren tijger zijn. Het sterker meewegen van duurzaamheid in de beloning van topbestuurders kan bedrijven helpen om verduurzaming echt te laten leven.

Bron: NRC