Aantal verkochte nieuwbouwwoningen gehalveerd in tweede kwartaal

9 oktober 2023

Zorgwekkende daling in verkooptransacties

Uit recente cijfers van het CBS, het Kadaster, en Eurostat blijkt dat het tweede kwartaal van 2023 een alarmerende daling in nieuwbouwwoningverkopen heeft gezien. Het aantal transacties is met 56,2% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, wat de grootste afname is sinds de start van de metingen in 2015.

Woningcorporaties willen huizen blijven bouwenVersnelde neergang sinds 2022

De neergang in nieuwbouwwoningverkopen heeft in de loop van 2022 versneld. In het tweede kwartaal van 2023 werden slechts 3300 transacties geregistreerd, een scherpe daling van meer dan de helft in vergelijking met het voorgaande jaar. In tegenstelling tot nieuwbouwwoningen daalde het aantal verkopen van bestaande koopwoningen met 6,1%, tot een totaal van 44.500. Hoewel dit nog steeds een daling betekent, is het kleiner dan in voorgaande kwartalen, met uitzondering van het vierde kwartaal van 2022. In totaal bedroeg het aantal verkochte woningen bijna 48.000, wat een algemene daling van 13% betekent vergeleken met het voorgaande jaar.

Prijsdaling nieuwbouwwoningen en Europese trend

De gemiddelde transactieprijs van een nieuwbouwwoning bedroeg ongeveer €496.000, een daling ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022 toen de prijs rond €514.000 lag. Ondanks deze prijsdaling blijft de gemiddelde transactieprijs van bestaande koopwoningen lager, rond €406.500, wat een daling van 5,2% betekent ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze trend van lagere transactieprijzen is ook zichtbaar in andere Europese landen, waaronder Duitsland, Zweden, en Denemarken, waar eveneens een daling in huizenprijzen plaatsvond.

Bron: fd.nl