50% minder verkeer in centrum Amsterdam

5 februari 2018

Het verkeer op de ring langs het overbevolkte centrum van Amsterdam zou met de helft moeten worden teruggedrongen. Dit is één van de ingrepen die wethouder Pieter Litjens (verkeer en vervoer, VVD) aangeeft om te voorkomen dat de hoofdstad verstopt raakt.

Pilots bij grote knelpunten stad

Verkeer

Litjens heeft een plattegrond vol met werk in uitvoering en verkeersplannen verder in de toekomst op zijn bureau liggen. Eigenlijk vindt hij dat een termijn van vier jaar te kort is voor bestuurders. In de eerste jaren neem je besluiten en als de uitvoering eenmaal goed begonnen is dan naderen de verkiezingen alweer. Hij zou zes jaar een redelijker termijn vinden.

Elke ingreep in de hoofdstad heeft invloed op meerdere plekken daaromheen, soms wel een paar kilometers verderop. Zo zorgt een ‘knip’ op de Prins Hendrikkade ervoor dat auto’s niet meer langs het station kunnen, touringcars het Victoriahotel niet meer kunnen bereiken en rondvaartboten hun centrale steigers zullen verplaatsen. Litjens heeft geen grote visies op het verkeer los willen laten en insinueert dat er weinig politieke dimensie in zijn plannen zit. Hij heeft met name de grote knelpunten van de stad geïnventariseerd en ter plaatse pilots gestart om de problemen te verminderen.

Het in kaart brengen deze knelpunten lijkt toch een aanzet tot een visie, hoewel niet gestuurd vanuit een politiek vertrekpunt. Het is belangrijk dat Amsterdam bereikbaar blijft voor, in volgorde van belangrijkheid: voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en voor mensen die echt met de auto de stad in moeten. De rest moet vooral uit de auto worden geholpen, indien nodig met “zachte dwang”.

Verkeer met de helft terugdringen

Het aantal autobewegingen op de ring langs het overbevolkte centrum van Amsterdam is momenteel twintig miljoen kilometer per jaar. Dit verkeer moet met de helft worden teruggedrongen. Is dat wel mogelijk? Volgens Litjens wel, hij geeft aan dat de helft daar namelijk helemaal niet met de auto hoeft te zijn. Het doorgaand verkeer moet over een aantal grote straten worden geleid en er moeten op strategische plaatsen autogarages komen. Er moet gezorgd worden dat mensen verder lopend, met de fiets of met het openbaar vervoer de stad in kunnen. Bovendien wordt parkeren op de straat in de Jordaan dan teruggedrongen, waardoor het “groener, veiliger en leefbaarder” wordt.

Grote gevolgen ongewijzigd beleid

Momenteel rijden er iedere dag maar liefst 280.000 auto’s van buitenaf Amsterdam in. Als het beleid niet wordt gewijzigd, dan zijn dat er in 2030 400.000. Daarom lobbyen Litjens en zijn collega-bestuurders van de andere drie grote steden zo hard voor meer lightrail-verbindingen. Als de hele stad verstopt raakt, dan zullen de grote steden heel wat trager gaan lopen dan de “economische motor” die ze nu zijn.

Bron: NRC