14% hogere lasten voor huurders sinds 2012, kopers voordeliger uit

18 april 2019

De woonlasten voor huurders zijn in de afgelopen jaren fors gestegen. Huurprijzen voor woningen gaan jaarlijks omhoog waardoor huurders een steeds groter deel van hun inkomen hieraan kwijt zijn. De woonlasten voor huurders zijn sinds 2012 met gemiddeld 14% gestegen. Huiseigenaren daarentegen waren gemiddeld 5% goedkoper uit vanwege lagere rente op hypotheken. Daar komt bij dat mensen die al langer in een eigen woning wonen, steeds vaker een deel van de hypotheek al hebben afgelost waardoor hun woonlasten dalen. De regels voor het kopen van een huis zijn strenger geworden waardoor starters op de woningmarkt het moeilijker hebben.

14 hogere lasten voor huurders sinds 2012 kopers voordeliger uit

Mensen met een laag inkomen betalen relatief het meest

Mensen met een laag inkomen betalen percentsgewijs het meest aan woonlasten. De woonkosten kunnen oplopen tot rond de 40% van het besteedbaar inkomen per maand. Daarbij geldt dat huiseigenaren ook in 2018 weer minder kwijt waren aan woonlasten. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat voor veel mensen het inkomen in de afgelopen jaren is gestegen. Dat geldt ook voor vrijwel alle huren, maar vaak in veel mindere mate voor de kosten die woningbezitters kwijt zijn.

Regionale verschillen zijn groot

Als je kijkt naar het huizenbezit in Nederland vallen een paar dingen op. In Haarlem zijn de huizeneigenaren gemiddeld het meeste kwijt aan hun woning, de hypotheeklasten liggen daar gemiddeld boven de 1200 euro per maand. In Zeeuws Vlaanderen daarentegen betaalt de gemiddelde huiseigenaar nog geen 900 euro voor de hypotheek en bijkomende kosten. Wat opvalt is dat het percentage dat inwoners van de provincie Groningen aan hun huis uitgeven relatief hoog ligt, terwijl de woningen daar vaak relatief goedkoop zijn. Dit heeft te maken met het feit dat het gemiddelde inkomen in deze provincie lager ligt dan dat van bijvoorbeeld inwoners van de Randstad.

Bron: Financieele Dagblad