Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen - Lesinformatie

Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

Voorbereiding Les 1 BR-artikel Wkb bestuursrecht Bestuursakkoord Bkb de wet Wkb TBR-artikel over bestuursakkoord   Voorbereiding Les 2 de wet Wkb BR-artikel Wkb privaatrecht   Presentaties (let op: presentaties worden meestal pas ná de les ge-updatet en deze zijn ter naslag, niet ter voorbereiding) 2019 – Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen – Les 1 Eindopdracht […]