Beoordeeld met8,41.809 reviews

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen - Lesinformatie

Leerdoel Je leert hoe je jezelf en je organisatie kunt voorbereiden op en aanpassen aan de wijzigingen in de regelgeving. Hierbij ligt er een gezonde focus op het aantonen dat een gebouw voldoet aan de nieuwe eisen. Bovendien leer je hoe je interne kwaliteitscontrole kunt inzetten om problemen, bemoeienis van buitenaf en (onnodig) hoge kosten […]