Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen – Lesinformatie

Mijn opleidingen

Koop eerst de cursus vooraleer je met deze les begint.

Voorbereiding Les 1 BR-artikel Wkb bestuursrecht Bestuursakkoord Bkb de wet Wkb TBR-artikel over bestuursakkoord   Voorbereiding Les 2 de wet Wkb BR-artikel Wkb privaatrecht   Presentaties (let op: presentaties worden meestal pas ná de les ge-updatet en deze zijn ter naslag, niet ter voorbereiding)   Eindopdracht Eindopdracht volgt. De opdracht uiterlijk 4 weken na de […]

Terug naar:Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen