De VvE als juridische entiteit - Lesinformatie

 Leerdoelen De bevoegdheden en aansprakelijkheden van de VvE leren kennen Inzicht krijgen in de structuur van de vereniging Kennisnemen van de verplichtingen omtrent het activeren en in beheer nemen van een VvE Voorbereiding Uit Indicator: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Paragraaf 1 t/m 4.8 (pag 2 t/m 21) Hoofdstuk 4 t/m paragraaf 4.8 Syllabus: Syllabus-cursus-professioneel-VvE-Beheer-Druk-2020-november Hoofdstuk […]