Beoordeeld met8,41.809 reviews

Voorbereiding en stijl van presenteren - Lesinformatie

Leerdoelen Voorbereiden van een presentatie Houding en uitstraling Stemgebruik Presentatievormen