Beoordeeld met8,41.783 reviews

Veiligheid in VvE-Beheer - Lesinformatie

Leerdoelen Inzicht krijgen in de belangrijkste aspecten van algemene veiligheid Leren hoe omgegaan dient te worden met brandveiligheid Voorbereiding Niet van toepassing Presentatie 2023 – Veiligheid in VvE-Beheer – Les 1