Veiligheid in VvE-Beheer – Lesinformatie

Mijn opleidingen

Koop eerst de cursus vooraleer je met deze les begint.

Leerdoelen Inzicht krijgen in de belangrijkste aspecten van dakveiligheid Leren hoe omgegaan dient te worden met brandveiligheid Voorstudie Syllabus-Professioneel-VvE-beheer Presentatie Veiligheid      

Terug naar:Veiligheid in VvE-Beheer