Beoordeeld met8,41.809 reviews

Vastgoedwaarde - Lesinformatie

Leerdoelen Je hebt inzicht in waardecreatie met vastgoed in relatie tot strategie Je weet welke actuele trends van invloed zijn op de vraag naar vastgoed Je kent de relatie tussen vastgoedkwaliteit, kosten en waardecreatie Je kunt een omgevingsanalyse voor een concrete casus maken Je hebt inzicht in de aspecten die de waarde van vastgoed bepalen […]

Terug naar: Vastgoedwaarde