Beoordeeld met8,41.809 reviews

Vastgoedmarkt & Trends - Lesinformatie

Leerdoelen De cursist heeft inzicht in de werking van de vastgoedmarkt en weet dit toe te passen op de eigen casus De cursist kan een DESTEP analyse maken voor de sector en locatie van de eigen casus Inhoud Les 1: De werking van de vastgoedmarkt Les 2 en 3 : Inzicht in de afzonderlijke vastgoedmarkten, […]