De toekomst: de circulaire economie - Lesinformatie

Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

Relevantie Een circulaire economie is alleen mogelijk als er sprake is van een gezonde eerlijke en duurzame samenleving. Er is dus inzicht nodig in hoe je in een dergelijke transitie de vertaalslag maakt van signaleren naar concrete acties. Leerdoelen Handvatten voor een holistische, praktische benadering van complexe opgaven in de bouwsector en organisaties Nieuwe meetinstrumenten/waarden […]