Beoordeeld met8,41.783 reviews

6. Biobased bouwen - Lesinformatie

Relevantie Een circulaire economie is alleen mogelijk als er sprake is van een gezonde eerlijke en duurzame samenleving. Er is dus inzicht nodig in hoe je in een dergelijke transitie de vertaalslag maakt van signaleren naar concrete acties. Leerdoelen De cursist krijgt inzicht in hoe de wens naar circulariteit onderdeel is van een veel grotere […]

Terug naar: