Beoordeeld met8,41.629 reviews

Risicomanagement - Lesinformatie

Leerdoelen Je bent geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement bij projectontwikkeling Je bent in staat om de (project)organisatie bewust naar risico’s te laten kijken en deze waar nodig van beheersmaatregelen te voorzien Inhoud Het doel van risicobeheersing is om te beginnen de mogelijk ongewenste gebeurtenissen te benoemen, ze dan te kwantificeren […]

Terug naar: Risicomanagement