Beoordeeld met8,41.809 reviews

Opbouw Account-verkoopproces - Lesinformatie

Leerdoelen Succesvolle verkoopgesprekken: toepassen van professionele klant-adviesfaseringen Persoonlijke profilering als volwaardig gesprekspartner Systematische Probleemverheldering: achterhalen van de klantvraag Welke klantbehoeften en motivatoren Vertalen klantvraag naar passende oplossingen en winnende offertes