Omgevingsrecht - Lesinformatie

Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

Inhoud Binnen het omgevingsrecht staat ruimtelijke ordening centraal. Nadat de Wet ruimtelijke ordening in 2008 grondig is herzien leidde de Crisis- en herstelwet tot aanpassingen. Daarbij kwam – in 2010 – de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Binnenkort volgt grondige herziening van het stelsel via de Omgevingswet. Deze module geeft u inzicht in het huidige stelsel […]

Terug naar: Omgevingsrecht