Beoordeeld met8,41.809 reviews

Omgevingsrecht - Lesinformatie

Inhoud Binnen het omgevingsrecht staat ruimtelijke ordening centraal. Nadat de Wet ruimtelijke ordening in 2008 grondig is herzien leidde de Crisis- en herstelwet tot aanpassingen. Daarbij kwam – in 2010 – de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Binnenkort volgt grondige herziening van het stelsel via de Omgevingswet. Deze module geeft u inzicht in het huidige stelsel […]

Terug naar: Omgevingsrecht