Omgevingsrecht - Lesinformatie

Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

Na de module kent u: de hoofdlijnen van het ruimtelijk ordeningsrecht de rol van de Wabo binnen de ruimtelijke ordening een overzicht van de ruimtelijke instrumenten de regeling in de nieuwe Omgevingswet Les 1: Bestemmingsplan en omgevingsvergunning Na les 1 kent u de volgende aspecten van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning Functie en status bestemmingsplan […]

Terug naar:Omgevingsrecht