Beoordeeld met8,41.758 reviews

4. Modulair bouwen - Lesinformatie

Relevantie Om optimaal invulling te kunnen geven aan een circulair bouwproces is het relevant te weten dat we niet kunnen blijven volstaan met het ‘repareren’ van een niet circulaire bouwwijze uit het verleden (suboptimalisatie) maar dat het huidige bouwproces zelf toekomstbestendig wordt met betrekking tot circulariteit. Leerdoelen De cursist begrijpt de beperkingen van retrofitting en […]

Terug naar: