Beoordeeld met8,41.783 reviews

Verduurzaming Vastgoed: Ontwikkelingen - Lesinformatie

Leerdoelen De cursist kent de politieke doelstellingen en tot welke eisen en subsidies deze leiden De cursist kent de bovenwettelijke duurzaamheidsnormen en -richtlijnen De cursist kan de vertaling maken van ontwikkelingen naar gebouwbeheer Voorstudie Les 1 Presentatie Sannie Verweij Les 2 Presentatie Pieter Nuiten Presentaties Let op: presentaties worden meestal pas ná de les geüpdatet […]