Beoordeeld met8,41.629 reviews

Rekenen aan de verduurzaming van vastgoed - Lesinformatie

Leerdoelen Bepalen van het effect van de verduurzamingsmaatregelen op de toegevoegde waarde van vastgoed In beeld brengen van de effecten van een DMJOP op de vastgoedexploitatie De cursist herkent de hoofdlijnen en belangrijke elementen van een taxatierapport De cursist kent van het effect van de duurzaamheidsmaatregelen op de financiële waarde van vastgoed Voorstudie Les 1 […]