Introductieles Juridische Aspecten Vastgoed - Lesinformatie

Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

U heeft geen voorbereiding voor deze les. Deze les vindt plaats via een digitale sessie. U maakt kennis met uw cursusleider, dhr. Nick van Steeden en uw startende mede-cursisten.