Beoordeeld met8,41.809 reviews

Introductieles Juridische Aspecten Vastgoed - Lesinformatie

U heeft geen voorbereiding voor deze les. Deze les vindt plaats via een digitale sessie. U maakt kennis met uw cursusleider, dhr. Nick van Steeden en uw startende mede-cursisten.