Beoordeeld met8,41.809 reviews

Huurrecht Bedrijfsruimte - Lesinformatie

Leerdoel Met deze module krijg je een beter begrip van huurrecht, het onderhandelingsproces bij huur en verhuur, en leer je deze zaken beter te overzien. Aan de hand van deze kennis kun je je eigen praktijkvaardigheden, zoals het verhogen van rendement, beter uitvoeren. Voorbereiding Les 1 Lees door: Handboek – Hoofdstuk 8 en 9 Les […]