Besluitvorming verduurzaming vastgoed - Lesinformatie

Leerdoelen De cursist heeft inzicht in het besluitvormingsproces en weet hoe draagvlak voor verduurzaming te creëren De cursist toont persoonlijk leiderschap in duurzaamheid De cursist weet hoe systeemdenken helpt de juiste keuzes te maken Voorbereiding Les 1 Presentatie Joost Schretlen (inclusief links) Les 2 Presentatie Leon Erkelens Duurzaam zijn moet je durven – Hilda Feenstra- […]