Beoordeeld met8,41.809 reviews

Communicatie & Conflicthantering - Lesinformatie

Doelen Theoretisch kader rondom communicatie verkennen Het thema samenwerken verkennen. Wat verstaan we daaronder en waarom werk je graag met bepaalde mensen wel samen en met andere niet? Wat is er nodig om te kunnen samenwerken? Communicatie en conflicthantering in verbinden met het eigen DISC-profiel uit module 1 Voorstudie Nvt Presentaties: Les 1: Communicatie en […]