Beoordeeld met8,41.783 reviews

Administratief en financieel VvE-beheer - Lesinformatie

Leerdoelen Kennisnemen van de verplichtingen wat betreft de administratie Kennismaken met het VvE Webdossier Inzicht krijgen in de verplichtingen omtrent de jaarstukken Leren hoe de periodieke bijdragen worden berekend Voorbereiding Uit Syllabus: Les 3 – Financieel beheer Presentaties 2022 – Administratief en financieel beheer – Les 1 2022 – Administratief en financieel beheer – Les […]