Administratief en financieel VvE-beheer - Lesinformatie

Leerdoelen Kennisnemen van de verplichtingen wat betreft de administratie Kennismaken met het VvE Webdossier Inzicht krijgen in de verplichtingen omtrent de jaarstukken Leren hoe de periodieke bijdragen worden berekend Voorbereiding Uit indicator: Hoofdstuk 4, paragraaf 4.9  (pag 21 tm25) en paragraaf 4.16 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 7, 7.16.4 Syllabus: Syllabus-cursus-professioneel-VvE-Beheer-Druk-2020-november Hoofdstuk 7 Presentaties 2022 – Administratief […]