Beoordeeld met8,41.783 reviews

4. Koelinstallaties en ventilatiesystemen - Lesinformatie

Voorbereiding Zie de lesinformatie bij Module 1 voor de uitleg over de download van het boek bij ISSO. Lesdag 4: vervolg, verwarming koeling en ventilatie Boek: ISSO 82.1 Energieprestatie woningen en woongebouwen – Lezen: bestuderend hoofdstuk 10 (koeling) en 11 (ventilatie) – Lezen: verkennend hoofdstuk 13 (warmtapwater), 15 (gebouwgebonden energieproductie), 16 (beschaduwing) en 17 (representativiteit) […]