Beoordeeld met8,41.809 reviews

3. Meerjarenonderhoud - Lesinformatie

Inhoud Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP): MJOP opstellen op basis van inspectieresultaten  Conditie-afhankelijk opstellen van MJOP  Knelpuntanalyse  Systeemanalyse  LCA  Risicomatrix  Opstellen van meerdere scenario’s  Voorbereiding Voor deze les is geen voorbereiding nodig. Presentaties Let op: presentaties worden meestal pas ná de les geüpdatet en deze zijn ter naslag, niet ter voorbereiding. Is de meest […]

Terug naar: 3. Meerjarenonderhoud