Beoordeeld met8,41.783 reviews

1. Inspecteren van gebouwen volgens NEN 2767 (theorie, BCQS) - Lesinformatie

Leerdoelen Creëren van inzicht in het belang van vastgoedonderhoud ten behoeve van optimale veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en verhuurbaarheid, minimale onderhoudsinspanningen en een zekere waardevastheid van het vastgoed. Creëren van de basis voor het effectief en efficiënt uitvoeren van het onderhoud aan gebouwen middels een begrippenkader en een onderhoudsmodel. Creëren van inzicht in de methodiek conditiemeten […]