Cursus Projectmanagement PRINCE2™ Projectleider

Deze cursus projectmanagement  is op basis van de PRINCE2 projectmanagement-methode die zich door de jaren heen heeft bewezen als dé standaard. Zo worden projecten gestructureerd en ontstaat er een helder besluitvormingsproces.

Dit is zéker in de vastgoedsector van onschatbare waarde. Naast de structuur biedt deze methode vele andere handigheden, zoals een gemeenschappelijk begrippenkader, zodat iedereen het over hetzelfde heeft.

Hierdoor kan er meer grip gehouden worden op processen en projecten, en kan er beter gestuurd worden. In deze cursus Projectmanagement gaan we niet alleen in op de methodiek, maar kijken we ook naar het maken van keuzes en afwegingen.

Een goede implementatie in de organisatie zal altijd leiden tot een enorme sprong voorwaarts op het gebied van processen, besluitvorming en algehele werkwijze.

Relevantie

Sterk projectmanagement houdt in dat verantwoordelijkheden daar worden neergelegd waar ze thuishoren. Iedere schakel in het proces wordt positief aangemoedigd om altijd de hoogste kwaliteit te leveren.

De kwaliteit wordt gecontroleerd en gehandhaafd aan de hand van audits tijdens het ontwerp-, bouw- en exploitatieproces.

Kennis & Examen

Je bezit na het afronden van deze module genoeg kennis om het PRINCE2 Foundation examen succesvol af te leggen. Het examen is niet inbegrepen bij deze cursus.