Cursus Integraal Vastgoedbeheer & Risicomanagement

De term integraal is bijna een dooddoener binnen het vastgoedbeheer. Maar niet zonder reden — de mogelijkheid om zaken integraal te benaderen maakt vaak het verschil.

Door oog te hebben voor alle aspecten — huisvestingskwaliteit, gebruikerstevredenheid, technisch beheer, financiën, innovatie en juridische zaken — én daarbij altijd de risico’s in het achterhoofd te houden, kan het niveau van vastgoedbeheer echt naar een hoger niveau getild worden.

Leerdoelen

  • De aard van vastgoed beter leren begrijpen
  • De verschillende actoren binnen de vastgoedwereld leren kennen
  • De levenscyclus, verval en bloeimodel van vastgoed leren kennen
  • Leren welke factoren van invloed zijn op huisvestingskwaliteit
  • Bewustwording van de noodzaak om proactief te beheren
  • Risicomanagement beter begrijpen
  • Risicomanagement-methodieken leren kennen
  • De rode draad van risicomanagement-implementatie leren zien