Integraal Vastgoedbeheer & Risicomanagement

In deze module leert de cursist hoe hij of zij integraal het vastgoedbeheer inricht. Integraal vastgoedbeheer houdt rekening met huisvestingskwaliteit en gebruikerstevredenheid, technisch beheer, financiële aspecten, innovatiemogelijkheden en juridische aspecten en verliest daarbij niet de risico's uit het oog. Hierbij staan drie belangrijke aspecten voor goed vastgoedbeheer centraal: effectiviteit, efficiëntie en transparantie. Snelle toegang tot betrouwbare en transparante informatie zorgt ervoor dat u sneller en beter kunt sturen.

Leerdoelen

  • De aard van vastgoed kennen en begrijpen;
  • De verschillende actoren in de vastgoedwereld kennen;
  • Kennis hebben van de levenscyclus, het verval en het bloeimodel van vastgoed;
  • Het leren kennen van factoren die de huisvestingskwaliteit beïnvloeden;
  • Inzicht verkrijgen in de noodzaak om vastgoed proactief te beheren;
  • Begrijpen wat risicomanagement precies inhoudt;
  • Kennis hebben van de verschillende risicomanagement methodieken die toegepast worden in de praktijk;
  • Begrip van de rode draad voor de implementatie van risicomanagement en deze kunnen onderscheiden.

Lessen