Vastgoedontwikkeling

Onze opleidingen op het gebied van Vastgoedontwikkeling bieden handvatten om het best mogelijke vastgoed te (her)ontwikkelen. Om een architectonisch kwalitatief hoogstaand project te realiseren, is het nodig om het uiterste uit ontwerpers, bouwers, ingenieurs, financiers, etc. te halen, maar er is ook een inspirerende opdrachtgever nodig, die weet waar hij of zij over praat.

De kwaliteit van een vastgoedproject hangt af van drie factoren: de culturele waarde, de gebruikswaarde en de toekomstwaarde. Het begrip culturele waarde verwijst naar het vaktechnische kunnen van de architect, zijn originaliteit en de zeggingskracht van zijn ontwerp. Met gebruikswaarde wordt bedoeld of het ontwerp maximaal voldoet aan de beoogde bestemming. En ten slotte, bezit het ontwerp voldoende duurzaamheid? Heeft het de potentie uit te groeien tot een ‘monument’? Bevat het genoeg flexibiliteit voor toekomstig gebruik? Inspiratie is gevangen in drie trefwoorden: creativiteit, deskundigheid en bezieling.

De weg van een bouwproject is lang en kent vele hindernissen waarvoor steeds weer oplossingen voor gevonden moeten worden. De opdrachtgevers moeten samen met opdrachtnemers in staat zijn daarin te manoeuvreren en dat vraagt tact, geduld en creativiteit. Er zullen altijd onbekendheden opduiken, professionaliteit kan getoond worden door al werkend stap voor stap de juiste uitweg te vinden.

Meer informatie over onze post-hbo-opleiding Business Case voor Vastgoedontwikkeling >>