Vastgoedmanagement

Integraal vastgoedmanagement neemt in onze dynamische samenleving een belangrijke plaats in. Gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en bedrijven hebben behoefte aan vastgoedmanagers die de vraag naar woon-, werk-, onderwijs- en recreatiefaciliteiten adequaat kunnen organiseren en concretiseren. De weerbarstigheid van het vastgoedmanagement zit niet alleen in de constructie van de elementen uit beton, staal, steen, kunststof, hout en andere duurzame materialen, maar met name ook in het vermogensbeslag, de uitgangspunten voor de exploitatie en de juridische aspecten van de gebruikssituatie.

Om op een economisch verantwoorde wijze om te gaan met vastgoed is een strikt producttechnische benadering van het beheer en onderhoud onvoldoende. Het management van een gemeente, bedrijf of organisatie moet het vastgoedmanagement vanuit een strategische visie regisseren en vraag en aanbod in een sterk veranderende omgeving – bijvoorbeeld door de vergrijzing – op elkaar afstemmen. Alleen door te kiezen voor een integrale en systematische benadering van vraagstukken, is duurzaam en economisch verantwoord beheer mogelijk. Het integrale kwaliteitsdenken is één van de sleutels en kan ervoor zorgen dat goedkoop geen duurkoop wordt. Zie https://www.vastgoedbs.nl/cursus/opleiding-vastgoedmanagement/