Paulien Iding

22 juli 2022

Paulien is als civiel ingenieur betrokken bij de ontwikkeling van eenvoudige, modulaire aardbevingsbestendige woningen voor rampengebieden in derdewereldlanden. In deze module vertelt zij over hoe haar ervaringen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het Plug-and-Play-house.