Jan Willem van de Groep

17 oktober 2023

Jan Willem werkt in opdracht van het ministerie van LNV als programma-regisseur aan Building Balance, een programma dat biobased bouwen moet stimuleren, versnellen en opschalen. Hij verbindt bouwbedrijven met agrariërs, bouwt nieuwe ketens en zorgt voor stimulerende condities binnen de overheid waarmee koplopers sneller vooruit kunnen.