Eva de Ruiter

30 juni 2017

Eva heeft veel ervaring in het begeleiden van participatietrajecten en als programmamanager voor integrale wijkaanpakken. Zowel pittige sociale als fysieke uitdagingen kwamen aan bod.