Zo zorg je ervoor dat je medewerkers hun opleidingsbudget wél gebruiken

6 juni 2022

Ieder bedrijf is verplicht een bepaald bedrag beschikbaar te stellen als opleidingsbudget voor de medewerkers. Maar hiervan wordt in veel gevallen geen gebruik gemaakt. Een veel gehoorde reden is dat mensen geen tijd hebben voor een training of cursus of dat ze er de motivatie niet voor kunnen opbrengen.  Mogelijkheden voor het volgen van trainingen zijn vaak een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde om nieuw personeel aan te trekken. Ook is het voor veel medewerkers een motivatie om niet naar een baan elders om te zien. Maar hoe zorg je ervoor dat je personeel ‘een leven lang blijft leren’, zoals de veel gebruikte slogan luidt?

1,7 miljard euro aan budget onbenut

In 2021 werd maar liefst 1,7 miljard euro aan beschikbaar opleidingsbudget niet uitgegeven. Dit werd berekend door werkgeversorganisatie AWVN. Een belangrijke oorzaak is dat van het beschikbare budget per medewerker eigenlijk geen opleiding kan worden betaald. Het gemiddelde bedrag ligt tegen de 700 euro per jaar. Soms ‘sparen’ medewerkers het budget voor meerdere jaren zodat ze er de cursus of opleiding van kunnen betalen die hen echt aanspreekt. Jos Sanders is verbonden aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) als lector ‘leren tijdens de beroepsloopbaan’. Hij heeft wel een verklaring voor het feit dat zo weinig mensen gebruik maken van hun opleidingsbudget. Het gaat volgens Sanders niet alleen om het simpelweg melden van het bestaan van het budget. Medewerkers moeten door hun leidinggevende of een medewerker van personeelszaken worden gemotiveerd. Wat zijn de mogelijkheden? Wat past bij jou? Hoe kun je doorgroeien binnen het bedrijf?

Zo zorg je ervoor dat je medewerkers hun opleidingsbudget wél gebruiken

Leerambassadeurs

Philips maakt in hun fabriek in Maarheeze gebruik van zogenaamde ‘leerambassadeurs’. Medewerkers gingen de vloer op in de fabriek om te inventariseren wat de wensen van de medewerkers waren en om te vertellen wat het bedrijf nodig heeft, nu en in de toekomst. Werkgevers moeten er op toezien dat een medewerker voldoende tijd krijgt voor een opleiding. De huidige krapte op de arbeidsmarkt leidt maar al te vaak tot het standpunt van de werknemer, maar ook vanuit de werkgever, dat er nu echt geen tijd is om een cursus te volgen. De werknemer is te hard nodig om de opdrachtenagenda af te weken.

Angst voor financiële risico’s

Een belemmering voor veel mensen om gebruik te maken van het opleidingsbudget van de werkgever is dat er aanvullende voorwaarden worden gesteld. De cursus wordt alleen vergoed als het certificaat wordt behaald. De opleiding wordt pas betaald als er een diploma kan worden overlegd. Dit kan mensen afschrikken, bijvoorbeeld als ze kampen met examenstress. Ook de voorwaarde dat de verstrekte vergoeding geheel of gedeeltelijk moet worden terugbetaald als de medewerker vertrekt is een behoorlijke drempel. Lector Sanders geeft aan dat het niet verstandig is om dit soort eisen te stellen. VodafoneZiggo doet het goed. Zij hebben een onbeperkt budget voor het volgen van trainingen door werknemers. Het aanbod is heel divers en een medewerker kan zich via een online platform aanmelden. Dit systeem biedt veel vrijheid, maar er moet wel voor worden gewaakt dat het aanbod relevant is en blijft, waarschuwt Jos Sanders.

Bron: Het Financieele Dagblad