Zitten er loden leidingen in je woning? Die kans is niet groot volgens veel gemeenten

6 februari 2020

Sinds bekend werd dat in bepaalde wijken in Amsterdam loden waterleidingen in de grond zitten, is er veel onrust ontstaan. Het lood dat deze leidingen afgeven aan het drinkwater kan leiden tot hersenschade bij jonge kinderen en tot gezondheidsproblemen bij iedereen. Deze leidingen moeten dan ook zo snel mogelijk worden vervangen. Andere gemeenten lijken zich echter geen zorgen te maken. Volgens hen is er bij de waterleidingen in de woningen binnen hun gemeentegrenzen geen lood gebruikt. Maar is die veronderstelling wel terecht?

Hoe groot zijn de risico’s buiten Amsterdam?

In andere steden wordt nog geen haast gemaakt met onderzoek naar loden waterleidingen. Zowel in Rotterdam als Den Haag wordt er beperkt onderzoek gedaan. In Utrecht zijn de woningcorporaties ervan overtuigd dat er geen loden leidingen zijn gebruikt. Deze zijn al sinds 1960 verboden en ook voor die tijd werden ze al niet vaak meer gebruikt. Het is opmerkelijk dat de woningcorporaties zich zo weinig zorgen maken. Naar schatting zijn er nog tussen de 100.000 en 200.000 woningen in Nederland met loden waterleidingen. Circa 1/3 daarvan betreft sociale huurwoningen. De kans is dus reëel dat er meer woningen zijn met ongezond drinkwater dan gedacht.

Zitten er loden leidingen in je woning Die kans is niet groot volgens veel gemeenten

Probleem met toevoerleidingen

Het probleem is in veel gevallen dat de waterleidingen in de woningen wel zijn vervangen bij eerdere renovaties, maar de toevoerleidingen niet. De kans dat die van lood zijn is dus zeker aanwezig. Om deze leidingen te vervangen is grootscheepse renovatie nodig. Dit is een dure operatie waar veel woningcorporaties en huiseigenaren voor terugschrikken vanwege de kosten. Al sinds 2001 zijn er waterleidingen vervangen, maar het is volstrekt niet duidelijk wat er nog aan lood in de grond zit. Het is overigens tot nu toe niet verplicht om deze loden waterleidingen te vervangen.

Bron: NRC Next