Woondeals met regio’s moeten het tekort aan woningen oplossen

11 juli 2019

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken sloot de afgelopen maanden zogenaamde ‘woondeals’ met verschillende regio’s in Nederland. Groningen, Eindhoven, Utrecht, Amsterdam en de Zuidelijke Randstad hebben nu zo’n woondeal ondertekend. Hierin is vastgelegd dat er in een periode van circa 5 jaar een vastgesteld aantal woningen wordt gebouwd. Het gaat dan niet alleen om sociale huurwoningen maar ook om middenhuur woningen, vrije sector huurwoningen en koophuizen. Zo wordt in Eindhoven de omgeving rond het NS station ingericht met drie grote woontorens, aangevuld met sociale voorzieningen.

Aanvullende maatregelen om de bouw te stimuleren

Woningcorporaties en investeerders willen wel bouwen, maar dan zal het Rijk ze tegemoet moeten komen met maatregelen om de financiering rond te krijgen en de te bouwen huizen aantrekkelijk te houden voor zowel de bewoners als de investeerders. Zo komt er in Groningen geld beschikbaar om malafide verhuur van woningen aan studenten aan te pakken. Daarnaast kijkt de minister of er mogelijkheden zijn om de verhuurdersheffing te verlichten voor woningcorporaties. Ook buiten proportionele huurstijging in de vrije sector wil de minister aan banden leggen met een zogenaamde ‘noodknop’ voor huurprijzen. De gemeenten zijn blij dat het Rijk eindelijk erkent dat het probleem met betrekking tot de woningbouw dringend een brede aanpak nodig heeft.

Kritiek op de woondeals: te weinig geld

Ondanks de lovende woorden over de woondeals is er ook kritiek. Er is volgens deskundigen, waaronder hoogleraar Boelhouwer, te weinig geld uitgetrokken om de gemeenten en regio’s te ondersteunen. Daar is nu 38 miljoen voor beschikbaar, maar dat zou misschien wel 1 miljard moeten zijn. De verhuurdersheffing is niet het enige pijnpunt, er moet ook geld beschikbaar komen om te kunnen gaan bouwen en de plannen zijn op dat punt voor sommigen nog te vaag. Er wordt gebouwd maar waar en wanneer precies is in veel gevallen nog niet duidelijk. Ook in de Tweede Kamer wordt niet uitsluitend positief op de woondeals gereageerd. Een deal om in Groningen de huisjesmelkers aan te pakken had ook landelijk kunnen worden ingevoerd, vindt de Kamer. En de plannen zijn op een aantal punten wel erg vrijblijvend.

Een eerste stap naar betere samenwerking

De woondeals hebben niet alleen betrekking op de grote steden van wie de naam er aan hangt. Steden in de regio van Amsterdam, Groningen, Utrecht en Eindhoven tekenen ook mee en ook hier worden initiatieven ontwikkeld. De woondeal met de zuidelijke Randstad is een deal met 26 gemeenten. Amersfoort staat op de nominatie voor een mogelijk zesde woondeal, maar het enthousiasme moet hiervoor nog worden gevonden. De gemeenten die nu een deal hebben ondertekend zien het vooral als een start voor betere samenwerking in de regio die het woningprobleem hopelijk in de toekomst kan oplossen.

Bron: NRC Next