Woningcorporaties hebben onvoldoende financiële middelen voor verduurzamingsopdracht

27 juli 2020

Woningcorporaties wacht een enorme klus met het verduurzamen van huurwoningen. Er moeten in totaal 600.000 huizen klimaatneutraal worden gemaakt en dat moet vóór 2050, wil Nederland de afspraken in het Klimaatakkoord nakomen. In opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Financiën is berekend hoeveel geld hiermee gemoeid is. De rekensom kwam uit op 23 miljard euro. Dat bedrag hebben de corporaties niet in kas, constateert Aedes, de overkoepelende organisatie. Wil de overheid dat de woningvoorraad op tijd klaar is voor een klimaat neutrale toekomst dan zal er steun moeten komen.

Huidige regelingen niet aantrekkelijk

De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming geeft nu een korting op de verhuurdersheffing als een woning wordt verduurzaamd. Maar dat gebeurt alleen als een huis met maar liefst drie stappen op het label wordt verbeterd. Van E naar B dus, of van D naar A. Dat is bijna niet te realiseren met een beperkt budget, want dat lukt niet met alleen isolatie en zonnepanelen op het dak. Daarom pleit Aedes ervoor om de korting al toe te kennen als de woning 1 stap maakt qua energielabel. Daar komt bij dat de pot voor deze verduurzamingskorting inmiddels allang leeg is voor 2020. Er was 150 miljoen voor vrijgemaakt, wat bij lange na niet toereikend is.

Woningcorporaties hebben onvoldoende financiële middelen voor verduurzamingsopdracht

Verlaging woonlasten en meer zicht op het halen van de klimaatdoelen

Als de woningcorporaties tegemoet worden gekomen met de verduurzaming van (sociale) huurwoningen snijdt het mes aan twee kanten als de regering ermee in zou stemmen om de verhuurdersheffing al bij een stijging van 1 trede op het energielabel zou verlagen. De corporatie hoeft minder heffing af te dragen en de woonlasten voor de huurders, vaak de sociaal zwakkeren in de samenleving, worden verlaagd omdat hun woning minder energie kost. Een reactie vanuit het kabinet is nog niet ontvangen.

Bron: Het Financieele Dagblad

Delen op LinkedIn