Woningcorporaties koppelen de prijzen voor sociale huurwoningen niet meer aan de inflatie

4 juli 2022

De huurverhoging van sociale huurwoningen wordt de komende jaren niet aan de inflatie gekoppeld. Dit is afgesproken tussen woningcorporaties en het ministerie van Volkshuisvesting. Op grond van deze afspraken wordt voorkomen dat de huur voor mensen met een laag inkomen te hard stijgt zodat zij in financiële problemen komen. De huurstijging wordt nu gekoppeld aan de stijging van de Cao-lonen. Hierdoor lopen de corporaties tot 2030 ruim 1 miljard aan huurinkomsten mis. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de huren voor mensen met de laagste inkomens niet verhoogd maar zelfs verlaagd worden.

Afschaffing verhuurdersheffing

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft met de corporaties overeenstemming bereikt over het beperken van de huurverhoging voor sociale huurwoningen in ruil voor afschaffing van de verhuurdersheffing. Deze werd in 2013 ingevoerd om de gevolgen van de toen heersende kredietcrisis voor de overheid op te vangen. De corporaties hebben zich hier altijd fel tegen verzet. Zij gaven ook aan dat deze heffing hen belemmerde in het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen. Ook hierover zijn nu afspraken gemaakt tussen de corporaties en de minister.

Woningcorporaties koppelen de prijzen voor sociale huurwoningen niet meer aan de inflatie

120 miljard aan investeringen in sociale huurwoningen

Het totale pakket aan maatregelen dat is afgesproken tussen de corporaties en minister De Jonge bedraagt 120 miljard euro tot 2030. Het afschaffen van de verhuurdersheffing betekent een investeringsruimte vanaf 2023 van 1,7 miljard euro. Volgens verhuurdersorganisatie Aedes is dit een belangrijke stap. Er wordt 60 miljard euro in nieuwbouw geïnvesteerd en nog eens 50 miljard in het verduurzamen van bestaande sociale huurwoningen.

Afspraken over huren in de vrije sector

Eerder al kondigde minister De Jonge aan dat hij de huren in de vrije sector wil matigen. Om de huurverhoging voor deze categorie te beperken wil de minister een deel van deze woningen onder het puntensysteem laten vallen op basis waarvan ook de sociale huurwoningen worden beoordeeld. Om het woningtekort aan te pakken wil de minister dat corporaties tot 2030 zo’n 250.000 woningen gaan bouwen. Of dat gaat lukken is nog de vraag. Hoge bouwkosten en stikstofregels waardoor niet overal kan worden gebouwd staan deze plannen mogelijk in de weg.

Bron: Het Financieele Dagblad