Werkgevers moeten meer focussen op skills en minder op diploma’s

20 mei 2021

Werkgevers lopen vooruit op het versoepelen van coronamaatregelen en zijn dringend op zoek naar personeel. Maar in bepaalde sectoren zoals bijvoorbeeld de horeca is het erg lastig om geschikte krachten te vinden. Daarom pleiten deskundigen ervoor om te werven op competenties en minder de nadruk te leggen op het in bezit hebben van diploma’s. Onder andere Ronald Dekker, als arbeidseconoom verbonden aan TNO, pleit voor een verandering in het wervingsbeleid. De nadruk moet minder komen te liggen op het cv en het kunnen schrijven van een goede sollicitatiebrief. Zeker in sectoren waar het aankomt op praktische kennis en ervaring.

Stagnatie van de arbeidsproductiviteit

Werkgevers hebben al jaren moeite om het juiste personeel te vinden. Doordat er te vaak de nadruk wordt gelegd op het in bezit hebben van de juiste diploma’s blijven er kansen liggen. Mensen die misschien niet dat ene diploma hebben, maar wel een uitstekende schilder, hovenier of kok zijn komen op deze manier niet aan de bak. Dat schaadt de arbeidsproductiviteit, waarschuwt Ronald Dekker. In het rapport ‘Toekomstvisie op de Arbeidsmarkt’ dat in mei 2021 door TNO werd gepresenteerd staan dan ook aanbevelingen om de werving van personeel anders te gaan doen.

Werkgevers moeten meer focussen op skills en minder op diploma’s

300.000 werklozen, 225.000 vacatures

De situatie is op zijn minst vreemd dat er zo’n 300.000 mensen werk zoeken en dat er gemiddeld 225.000 vacatures open staan waarvan een groot deel lastig kan worden vervuld. In ‘krimpsectoren’ zijn er voldoende werknemers beschikbaar. Maar groeisectoren, zoals de bouw, ICT en bedrijven die zich bezighouden met aanpassingen in verband met de energietransitie en de klimaatdoelen, hebben dringend personeel nodig. Mensen die misschien niet de juiste achtergrond hebben maar wel in staat en bereid zijn om zich snel te laten scholen, zouden dit probleem kunnen oplossen. Door te werven op competenties en hierop goed te selecteren kunnen werkgevers wellicht gemakkelijker aan geschikt personeel komen.

Uniform begrippenkader voor advertenties

TNO pleit in hun rapport voor een ‘uniform begrippenkader’ bij het opstellen van advertenties. Vooral de overheid en de private sectoren zouden daarbij moeten samenwerken. Uitzendbureaus, die claimen vacatures snel te kunnen vervullen, vertegenwoordigen maar een schamele 3% van de arbeidsmarkt. De taal die zij spreken zou overigens ook moeten worden aangepast om ook tijdelijke vacatures sneller te kunnen vervullen. Alleen door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen kan het tekort aan geschikt personeel worden opgelost. Het werven op competenties is daarbij een eerste stap.

Bron: Het Financieele Dagblad